Alerts via Whatsapp

Alert Drimmelen

In verschillende straten/ buurten en zijn Whatsapp-alertgroepen actief. In zo’n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

De Whatsapp-alertgroepen zijn een initiatief van buurt- of wijkbewoners zelf die samen met hun buren alert willen zijn op verdachte situaties.
Een Whatsapp-alertgroep bestaat uit een groep van maximaal 100 inwoners uit dezelfde buurt of wijk. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in de eigen buurt of wijk, met als doel de plannen van een verdachte persoon te verstoren.

Politie en wijkagent lezen  NIET mee

De politie en wijkagent lezen niet mee. Het is bij Alert Drimmelen nadrukkelijk de bedoeling om verdachte situaties, personen of voertuigen te melden via 112 (heterdaad) of 0900 8844. Alleen op deze manier is de politie op de hoogte van deze situaties.

Een Whatsapp-alertgroep is niet bedoeld om de politie te alarmeren: voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance moet u altijd eerst 112 twee bellen.

Contactpersoon

Iedere Whatsapp-alertgroep wordt beheerd door één van de bewoners uit de straat of buurt. Het is de bedoeling deze contactpersonen via een groep met elkaar te verbinden. Op deze manier kunnen berichten worden doorgesluisd naar een andere groep op het moment dat een verdachte persoon zich naar een andere buurt of wijk verplaatst.

Aanmelden

Wilt u aansluiten bij een groep in uw straat of buurt of wilt u zelf een alertgroep starten? Maak dan uw belangstelling kenbaar via de coordinator Dorpsgericht werken van de gemeente Lilian Lambrechts via 140162 of viallambrechts@drimmelen.nl of via de website en geef aan of u wilt deelnemen of wellicht ook contactpersoon wilt worden van een (nieuwe) groep.

Werkwijze

Als deelnemer aan een Whatsapp-alertgroep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt u het SAAR-principe gebruiken:
Signaleer
Is er sprake van een verdachte situatie, een verdacht persoon of verdacht voertuig? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Alarmeer  de politie via 112 (bij heterdaad) in andere gevallen via 0900 8844
Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.
App om de waarneming bekend te maken
Laat de deelnemers in de Whatsapp-alertgroep weten wat u heeft gezien en dat u 112 of 0900 8844 heeft gebeld.
Reageer op de situatie
Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop.